دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
تاریخچه مرکز تحقیقات کولورکتال

   مرکز تحقیقات گوارش و کبد به ریاست آقای دکتر شهرام آگاه دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران در سال 85 در بیمارستان فیروزگر تاسیس شد. سپس بنا به ضرورت کار ماکز تحقیقاتی روی فیلد های اختصاصی ، تصمیم گرفته شد این مرکز با ترکیبی از اعضاء هیئت موسس سابق و اعضاء جدید مشترک از دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران به نام مرکز تحقیقات کلورکتال فعالیت خود را ادامه دهد. لذا  مرکز تحقیقات کلورکتال را در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) را در سال 90تاسیس کرده و در سال 92 موفق به اخذ مصوبه نهایی از وزارتخانه شد.

اهداف مرکز تحقیقات کلورکتال شامل:

    توسعه و بکارگیری دانش روز بشری در زمینه بیماریهای کلون و رکتوم و پاسخگویی به نیازهای سلامتی بیماران در زمینه شناسایی و تشخیص و درمان و کنتل بیماریهای مرتبط می باشد.
و تشویق وتربیت نیروی متخصص در زمینه بیماریهای بیماریهای رکتوم و کلون می باشد.


چشم انداز و برنامه های مرکز:

    این مرکز بر آن است تا در تحقق اراده دانشگاه  در جهت دستیابی به جایگاه و هویت منطقه ای و بین المللی در حیطه بیماریهای گوارشی خصوصا کلون و رکتوم قدمهای مفیدی بردارد.

برنامه های این مرکز شامل :

 - ساماندهی و اجرایی کردن طرحهای پژوهشی با همکاری اساتید و دانشجویان و محققان
- انتشار مقالات علمی مرتبط با حیطه کاری مرکز جهت گسترش دانش روز
- برگزاری سمینارهای مدون و ادواری جهت ارتقاء دانش محققین و اساتید و دانشجویان
- تهیه بانک اطلاعات پزشکی از بیماران


مهمترین دستاوردهای مرکز شامل :

- برگزاری سمینارهای متعدد یکروزه بطور مشترک با گروههای مختلف بیمارستان حضرت رسول (ص) و بیمارستانهای دیگر
  • برگزاری سمینار کشوری با عنوان تطابق طب سنتی و طب جدید در بیماریهای گوارش و کبد
برنامه ریزی جهت راه اندازی کورس آموزش تغذیه و گوارش با همکاری گروه تغذیه دانشگاه میشیگان کشور آمریکا.
کسب مجوز جهت مدیریت برگزاری دوره های بازآموزی بیماریهای گوارشی با همکاری ACP
قرارداد و همکاری های مشترک علمی با جمهوری مصر و عضویت در MENA
کسب رتبه های دوم برد فوقتخصصی کشوری توسط دکتر خیری و رتبه دوم برد تخصصی توسط دکتر حسن زاده از دانشجویان اساتید گوارش بیمارستان
برگزاری Work shop با حضور دکتر سانتریو با موضوع اندوسونوگرافی رکتوم با حضور 20 نفر از اساتید جراحی و گوارش مرکز.
انجام شدن مکاتبات و مذاکرات جهت برگزاری 2 تور علمی جهت اعضائ هیئت علمی برای بازدید از پژوهشکده رویان و پژوهشگاه ملی و زیست و فن آوری ژنتیک.
بازدید و ملاقات با اعضاء و آقای دکتر منتظری ریاست محترمپژوهشکده علوم بهداشتی وابسته به جهاد دانشگاهی.
انعقاد قرار داد با مراکز تحقیقاتی مستقر در بیمارستان جهت استفاده از امکانات موجود آزمایشگاهی جهت صرفه جویی در خرید امکانات آزمایشگاهی و صرفه جویی بیشتر .
 

 

متن

متن

متن